បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជូននិស្សិត ២ជំនាន់

បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជូននិស្សិត ២ជំនាន់

បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា (CADT) បានរៀបចំពិធីប្រគល់ សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជូននិស្សិត ជំនាន់ទី៣ និង ទី៤ ក្នុងឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សា ២០២០ និង ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ នៅអគារនវានុត្តន៍...